Sveriges Rödkulleförening

- hjälp oss bevara ett Svenskt kulturarv


Styrelsen

Org.nr. 883202-483

Ordförande: Östen Forslund, Fräknegränd 5:1402, 442 47 Kungälv. Mobil:079-0620201.

e-post: ostenforslund@gmail.com


Vice ordf: Louise Westerberg, Ormön 116, 74296 Gräsö Tel: 070-3112203.

e-post: hundenhettan@gmail.com


Sekreterare: Erika Bränd, Bodarna 39, 790 21 Bjursås Tel: 070-6566039
e-post: erika.brand@bjurslantbruk.com


Ledamot: Eva Lundin, Åkersnäs, 642 96 Malmköping Tel: 070 7102561.

e-post: barrsjo@hotmail.com


Ledamot: John Sollenberg, Yxnäs 30, 343 93 Älmhult. Tel: 072-886 45 73.

e-post: johniyxnas@live.com


Ledamot: Elizabeth Rydström, Lovö Prästgård, 178 93 Drottningholm Tel: 08-759 04 92,  0736-77 26 55,

e-post elizabeth.rydstrom@gmail.com


Ledamot: Jozef Schimmel, Alumnge-Hagby 237, 740 10 Almunge Tel: 0736-916731, 0174-20205.

e-post: info@hagbygard.se


Styrelsesuppleanter

Suppleant: Tom Rydström, Lovö Prästgård, 178 93 Drottningholm Tel: 08-759 04 92, 070-754 64 45,

e-post: tomrbonde@gmail.com


Suppleant & Vice sekr: Linda Tordsson, Gudmundshem 1, 570 62 Ydre Tel: 0763 170691.

e-post: linda.tordsson@gmail.com


Kassör och medlemsansvarig:

Tillförordnad medlemsansvarig (utanför styrelsen) :

Gustav Larsson, Per Gummessons väg 3, 268 68 Röstånga.

Tel: 0435-77 04 45, 0739-33 17 21

e-post: rognarod1@hotmail.com


Livdjurshänvisning

Kontaktman: John Sollenberg, Yxnäs 30, 343 93 Älmhult. Tel: 072-886 45 73.

e-post: johniyxnas@live.com

Samtal efter kl 21.00 undanbedes.


TIDNINGEN RÖDKULLAN - Redaktion: 

Ansvarig utgivare:Östen Forslund, Fräknegränd 5:1402, 442 47 Kungälv. Mobil:079-0620201.

e-post: ostenforslund@gmail.com

Redaktör: Maria Sandell, Högestad 6741, 24295 Hörby

e-post: mi.sandell@telia.com

Manus: Skickas till redaktör Maria Sandell, se adresser ovan


Tidningen kopieras hos

Adapt media, Norra Skolgatan 2 A
264 33 Klippan.


Bankkonto: Bankgironummer 5082-0653


Rödkulleföreningens hemsida:

www.rodkullan.se Ansvarig: Jeanette Nordberg