Sveriges Rödkulleförening - hjälp oss bevara ett Svenskt kulturarv


Rödkulla kalv
Rödkulla romar
Rödkulla ko i motljus
Rödkulla betar

Välkommen till Sveriges Rödkulleförening

Föreningen som finns för bevarandet av den Svenska boskapslantrasen Rödkullan.

En liten ko med många fina egenskaper. Ett kulturarv värt att bevara.
Lantraskodatabasen

Nu kan ni söka och finna information om härstamning, på framförallt äldre, historiska rödkullor på lantraskodatabasen. Fler rödkullor kommer läggas in fortlöpande. 

Klicka på länken för att ta er dit Databasen

Beställ 2020 års Almanacka nu!


Beställ vår almanacka för 2020, framtagen för alla rödkullefantaster!
Vi har tagit fram en almanacka full med bilder på fina rödkullor.
Köp en åt dig själv eller ge till någon annan!
Pris: 100 kr plus frakt.

Almanackorna beställes via kontakt med medlemsansvarige Gustav Larsson på 0739-331721 eller rognarod1@hotmail.com


Information om EU-stödSveriges Rödkulleförening ansöker med olika mellanrum till Jordbruksverket om ekonomiskt stöd för olika projekt.


Dessa stödpengar kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020 för närvarande, och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Just nu har vi beviljade stöd för utgivning av Medlemstidningen ”Rödkullan”. Journalnr 2015-5168, där vi även ansökt om utbetalning för 5 tidningar ( till och med ”Rödkullan” nr 1-2017 )


Vi har även beviljats stöd för fortsatt utgivning av ”Rökullan”. Journalnummer 2017-453.


Vi har även beviljats stöd för ett projekt kallat ”Rödkulleinventeringen”. Journalnummer 2017-450. Projektets mål är att överföra den befintliga inventeringen av rödkullor till en databas. Syftet med projektet är att göra inventeringen av individer av rasen rödkulla mer lätthanterlig, överblickbar och fullständig.

Ansökan om stöd för utrotningshotade raser

VIKTIGT Om du söker stöd för utrotningshotade raser

Om du behöver intyg på härstamningen på något av dina djur.


Kontakta Elizabeth Rydström. elizabeth.rydstrom@gmail.com

telefonnummer 08 7590492  mobil 0736 772655.


Du kan skicka en kopia av baksidan av härstamningsbeviset via mail eller bara fotografera av det med mobilen och smsa.

Det kan även gå att kopiera av årsredovisningen från VÄXA.

Så hjälper vi er.


Det går även bra att kontakta mig Louise Westerberg på 070-3112203

Hushållningssällskapets studie om Rödkullerasen

Hushållningssällskapet i Västerås, som under 2015 påbörjade en studie om rödkullerasens utbredning och användning i Sverige är nu klar. De undersökte vilka produktionsegenskaper som är framträdande, både gällande mjölk och kött, vilket skedde genom sammanställning av data från kokontroll och slakterier fem år tillbaka, samt ett antal gårdsbesök.

Resultatet presenteras i dokumentet nedan:

Lina och Oscar Westman,

medlemmar i Sveriges Rödkulleförening har i mars 2015 kommit ut med en bok: Köttbonden.


Boken beskriver hur de blev bönder med många berättelser och personliga reflektioner. Sedan förmedlar de sin filosofi omkring att sköta djur och sälja kött från svenska lantraser.Boken är mycket en faktabok omkring olika saker som Lantraser, djuruppfödning, slakt, omhändertagande av kött etcetera.. Sedan är boken också en kokbok med många spännande recept.

Allt illustreras med mycket vackra bilder. En bok att rekommendera för alla oss som har rödkullor och andra lantraser.Boken ges ut av Natur&Kultur.

Läs mer på deras webbsida.


BOKTIPS!

Milking organic cows

Kortfilm: Milking organic cows in a traditional way, in Forsbo Avesta Sweden. The cow is a "rödkulla". Mjölkning av rödkullor på traditionellt vis i ekologiskt jordbruk