Sveriges Rödkulleförening

- hjälp oss bevara ett Svenskt kulturarv


Rödkulla kalv
Rödkulla romar
Rödkulla ko i motljus
Rödkulla betar

Välkommen till Sveriges Rödkulleförening

Föreningen som finns för bevarandet av den Svenska boskapslantrasen Rödkullan.

En liten ko med många fina egenskaper. Ett kulturarv värt att bevara.

Nu börjar arbetet med 2021 ÅRS ALMANACKA!

Har ni någon fin rödkullebild (helst liggande)

som skulle kunna vara med?


Vi kommer enbart välja bilder från föreningens medlemmar.

Är du ännu inte medlem? Klicka här för att bli medlem 

Maila er bild till: erika.brand@bjurslantbruk.com

TJURAR FÖR SPERMASAMLING SÖKES!


Har du en tjur med intressant härstamning

som dessutom är lätt att hantera?

- Hör av dig till vår Ordförande!

E-post: ostenforslund@gmail.com 

Mobil: 0763-948430

Lantrasdatabasen

Nu kan ni söka och finna information om härstamning, på framförallt äldre, historiska rödkullor på lantraskodatabasen. Fler rödkullor kommer läggas in fortlöpande. 

Klicka på länken för att ta er dit Databasen

Information om EU-stöd


Sveriges Rödkulleförening ansöker med olika mellanrum till Jordbruksverket om ekonomiskt stöd för olika projekt.


Dessa stödpengar kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020 för närvarande, och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


För närvarande har vi beviljats stöd för 3 projekt:

1. Journalnummer 2017-5155. Innehåller 3 delprojekt:

a. Utgivning av medlemstidningen Rödkullan

b. Transportbidrag, där djurägare kan ansöka om bidrag för transport av genetiskt värdefulla djur, vid försäljning eller köp.

c. Genetisk undersökning av kaseiner hos de semintjurar som ännu ej undersökts med avseende på detta. Kaseiner är mjölkbeståndsdelar som påverkar t.ex  hur stort ostutbyte som kan fås av en given mängd mjölk. Undersökningen omfattar även förekomsten av den s.k. räkgenen som kan påverka mjölkens smakegenskaper.


2. Journalnummer 2019-258, som innefattar ytterligare utgivning av medlemstidningen Rödkullan.


3. Journalnummer 2019-282. Innehåller 2 delprojekt:

a. Ytterligare transportbidrag, som ovan

b. Rödkulleinventeringen. Fortsatt inläggning av djur i en databas. Tidigare har en databas upprättats, där huvudsakligen historiska djur förts in. Nu ska denna kompletteras med  senare och nu levande djur. Tanken är att föreningen ska få en bättre överblick över vilka djur som finns och deras härstamning, och på så sätt kunna ge råd till djurägare för en ändamålsenlig avel.

Ansökan om stöd för utrotningshotade raser

VIKTIGT Om du söker stöd för utrotningshotade raser

Om du behöver intyg på härstamningen på något av dina djur.


Kontakta Elizabeth Rydström. elizabeth.rydstrom@gmail.com


Du kan skicka en kopia av baksidan av härstamningsbeviset via mail eller bara fotografera av det med mobilen och smsa.

Det kan även gå att kopiera av årsredovisningen från VÄXA.

Så hjälper vi er.


Det går även bra att kontakta

Louise Westerberg på 070-3112203

Hushållningssällskapets studie om Rödkullerasen

Hushållningssällskapet i Västerås, som under 2015 påbörjade en studie om rödkullerasens utbredning och användning i Sverige är nu klar. De undersökte vilka produktionsegenskaper som är framträdande, både gällande mjölk och kött, vilket skedde genom sammanställning av data från kokontroll och slakterier fem år tillbaka, samt ett antal gårdsbesök.

Resultatet presenteras i dokumentet nedan, klicka på bilden.

Milking organic cows

Kortfilm: Milking organic cows in a traditional way, in Forsbo Avesta Sweden. The cow is a "rödkulla". Mjölkning av rödkullor på traditionellt vis i ekologiskt jordbruk

Lina och Oscar Westman,

medlemmar i Sveriges Rödkulleförening har i mars 2015 kommit ut med en bok: Köttbonden.

Boktips!

Boken beskriver hur de blev bönder med många berättelser och personliga reflektioner. Sedan förmedlar de sin filosofi omkring att sköta djur och sälja kött från svenska lantraser.Boken är mycket en faktabok omkring olika saker som Lantraser, djuruppfödning, slakt, omhändertagande av kött etcetera.. Sedan är boken också en kokbok med många spännande recept.

Allt illustreras med mycket vackra bilder. En bok att rekommendera för alla oss som har rödkullor och andra lantraser.Boken ges ut av Natur&Kultur.

Läs mer på deras webbsida.