Sveriges Rödkulleförening

- hjälp oss bevara ett Svenskt kulturarv


Rödkulla kalv
Rödkulla romar
Rödkulla ko i motljus
Rödkulla betar

Välkommen till Sveriges Rödkulleförening

Föreningen som finns för bevarandet av den Svenska boskapslantrasen Rödkullan.

En liten ko med många fina egenskaper. Ett kulturarv värt att bevara.

2021 ÅRS ALMANACKA finns nu att beställa!

Bästa kalendern finns nu att beställa, perfekt som julklapp till sig själv eller någon kär.

100kr + porto

- Beställ från Gustav Larsson

Tel: 0739-331721/rognarod1@hotmail.com

TJURAR FÖR SPERMASAMLING SÖKES!


Har du en tjur med intressant härstamning

som dessutom är lätt att hantera?

- Hör av dig till vår Ordförande!

E-post: ostenforslund@gmail.com 

Mobil: 079-062 02 01


Lantrasdatabasen

Nu kan ni söka och finna information om härstamning, på framförallt äldre, historiska rödkullor på lantraskodatabasen. Fler rödkullor kommer läggas in fortlöpande. 

Klicka på länken för att ta er dit Databasen

Information om EU-stöd


Sveriges Rödkulleförening ansöker med olika mellanrum till Jordbruksverket om ekonomiskt stöd för olika projekt.


Dessa stödpengar kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020 för närvarande, och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


För närvarande har vi beviljats stöd för 2 projekt:

3. Journalnummer 2019-282. Innehåller 2 delprojekt:

a. Ytterligare transportbidrag, som ovan

b. Rödkulleinventeringen. Fortsatt inläggning av djur i en databas. Tidigare har en databas upprättats, där huvudsakligen historiska djur förts in. Nu ska denna kompletteras med  senare och nu levande djur. Tanken är att föreningen ska få en bättre överblick över vilka djur som finns och deras härstamning, och på så sätt kunna ge råd till djurägare för en ändamålsenlig avel.


4. Journalnummer 2020-292

Syftet med projektet är att via medlemstidningen bevara den utrotningshotade nötkreatursrasen Svensk Rödkulla. Man ska arbeta med att inhämta konkreta och nutida data kring populationen som ett viktigt komplement till redan gjorda inventeringar och inläggningar i databas. Med hjälp av transportbidrag ska man underlätta för djurägare vid inköp av avelsdjur som är härstamningsmässigt mest lämpade och genom transportstödet ska man kunna köpa in avelsdjur även om de finns långt borta. Målet med projektet är att kompetenshöja djurägare genom undervisande och informativa artiklar. Målet är också att ge adekvata verktyg för att bedriva en aktiv kontroll och avel bland medlemmarnas djur i linje med avelsplanen samt att bibehållande av genetisk variation. Projektet består i att ge ut upp till 4 nummer av medlemstidningen Rödkullan för Sveriges Rödkulleförening per år. Projektet består också i att bedriva en aktiv kontroll och avel bland medlemmarnas djur och därigenom följa avelsplanen samt att ge dem bättre förutsättningar och att underlätta att köpa in avelsdjur även från platser längre bort.

Milking organic cows

Kortfilm: Milking organic cows in a traditional way, in Forsbo Avesta Sweden. The cow is a "rödkulla". Mjölkning av rödkullor på traditionellt vis i ekologiskt jordbruk

Lina och Oscar Westman,

medlemmar i Sveriges Rödkulleförening har i mars 2015 kommit ut med en bok: Köttbonden.

Boktips!

Boken beskriver hur de blev bönder med många berättelser och personliga reflektioner. Sedan förmedlar de sin filosofi omkring att sköta djur och sälja kött från svenska lantraser.Boken är mycket en faktabok omkring olika saker som Lantraser, djuruppfödning, slakt, omhändertagande av kött etcetera.. Sedan är boken också en kokbok med många spännande recept.

Allt illustreras med mycket vackra bilder. En bok att rekommendera för alla oss som har rödkullor och andra lantraser.Boken ges ut av Natur&Kultur.

Läs mer på deras webbsida.

Ansökan om stöd för utrotningshotade raser

VIKTIGT Om du söker stöd för utrotningshotade raser

Om du behöver intyg på härstamningen på något av dina djur.


Kontakta Elizabeth Rydström. elizabeth.rydstrom@gmail.com


Du kan skicka en kopia av baksidan av härstamningsbeviset via mail eller bara fotografera av det med mobilen och smsa.

Det kan även gå att kopiera av årsredovisningen från VÄXA.

Så hjälper vi er.


Det går även bra att kontakta

Louise Westerberg på 070-3112203

Hushållningssällskapets studie om Rödkullerasen

Hushållningssällskapet i Västerås, som under 2015 påbörjade en studie om rödkullerasens utbredning och användning i Sverige är nu klar. De undersökte vilka produktionsegenskaper som är framträdande, både gällande mjölk och kött, vilket skedde genom sammanställning av data från kokontroll och slakterier fem år tillbaka, samt ett antal gårdsbesök.

Resultatet presenteras i dokumentet nedan, klicka på bilden.