Sveriges Rödkulleförening

- hjälp oss bevara ett Svenskt kulturarv


Nyheter

2020-02-25 Information om EU-stöd


Sveriges Rödkulleförening ansöker med olika mellanrum till Jordbruksverket om ekonomiskt stöd

för olika projekt.


Dessa stödpengar kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020 för närvarande, och finansieras

delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


För närvarande har vi beviljats stöd för 3 projekt:

1 Journalnummer 2017-5155. Innehåller 3 delprojekt:

a. Utgivning av medlemstidningen Rödkullan

b. Transportbidrag, där djurägare kan ansöka om bidrag för transport av genetiskt värdefulla djur, vid försäljning eller köp.

c. Genetisk undersökning av kaseiner hos de semintjurar som ännu ej undersökts med avseende på detta. Kaseiner är mjölkbeståndsdelar som påverkar t.ex  hur stort ostutbyte som kan fås av en given mängd mjölk. Undersökningen omfattar även förekomsten av den s.k. räkgenen som kan påverka mjölkens smakegenskaper.


2. Journalnummer 2019-258, som innefattar ytterligare utgivning av medlemstidningen Rödkullan.


3. Journalnummer 2019-282. Innehåller 2 delprojekt:

a. Ytterligare transportbidrag, som ovan

b. Rödkulleinventeringen. Fortsatt inläggning av djur i en databas. Tidigare har en databas upprättats, där huvudsakligen historiska djur förts in. Nu ska denna kompletteras med  senare och nu levande djur. Tanken är att föreningen ska få en bättre överblick över vilka djur som finns och deras härstamning, och på så sätt kunna ge råd till djurägare för en ändamålsenlig avel.

2019-11-28 Almanacka för 2020 är nu här!


Beställ vår almanacka för 2020, framtagen för alla rödkullefantaster!
Vi har tagit fram en almanacka full med bilder på fina rödkullor.
Köp en åt dig själv och några att ge bort i julklapp!
Pris: 100 kr plus frakt.

Almanackorna beställes via kontakt med medlemsansvarige Gustav Larsson på 0739-331721 eller rognarod1@hotmail.com

2019-02-18 Lantraskodatabasen

 

Nu kan ni söka och finna information om härstamning, på framförallt äldre, historiska rödkullor på lantraskodatabasen. Fler rödkullor kommer läggas in fortlöpande. 

Klicka på länken för att ta er dit Databasen


2018-04-22 Information om EU-stöd


Sveriges Rödkulleförening ansöker med olika mellanrum till Jordbruksverket om ekonomiskt stöd för olika projekt.


Dessa stödpengar kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020 för närvarande, och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Just nu har vi beviljade stöd för utgivning av Medlemstidningen ”Rödkullan”. Journalnr 2015-5168, där vi även ansökt om utbetalning för 5 tidningar ( till och med ”Rödkullan” nr 1-2017 )


Vi har även beviljats stöd för fortsatt utgivning av ”Rökullan”. Journalnummer 2017-453.


Vi har även beviljats stöd för ett projekt kallat ”Rödkulleinventeringen”. Journalnummer 2017-450. Projektets mål är att överföra den befintliga inventeringen av rödkullor till en databas. Syftet med projektet är att göra inventeringen av individer av rasen rödkulla mer lätthanterlig, överblickbar och fullständig.

2017-11-13 Hushållningssällskapets studie om Rödkullerasen

Hushållningssällskapet i Västerås, som under 2015 påbörjade en studie om rödkullerasens utbredning och användning i Sverige är nu klar. De undersökte vilka produktionsegenskaper som är framträdande, både gällande mjölk och kött, vilket skedde genom sammanställning av data från kokontroll och slakterier fem år tillbaka, samt ett antal gårdsbesök.

Resultatet presenteras i dokumentet nedan:

2017-04-24 Ansökan om stöd för utrotningshotade raser

VIKTIGT om du söker stöd för utrotningshotade raser!


Om du behöver intyg på härstamningen på något av dina djur.


Kontakta Elizabeth Rydström. elizabeth.rydstrom@gmail.com

telefonnummer 08 7590492  mobil 0736 772655.


Du kan skicka en kopia av baksidan av härstamningsbeviset via mail eller bara fotografera av det med mobilen och smsa.

Det kan även gå att kopiera av årsredovisningen från VÄXA.

Så hjälper vi er.


Det går även bra att kontakta mig Louise Westerberg på 070-3112203

2017-01-28 Tryckfelsnisse i Almanackan 2017 års Almanacka - Nu har den kommit!

Fel bankgironummer har hittat in i årets almanacka.

Korrekt bankgironr skall vara 5082-0653 och inget annat.