Sveriges Rödkulleförening - hjälp oss bevara ett Svenskt kulturarv

 

Föreningen

Avelsföreningen för djurägare med rödkulla bildades år 1912. Efter sammanslagningen av rasföreningarna för rödkulla och fjällras till SKB (Svensk Kullig Boskap) år 1938, utgjorde rödkulleföreningen en avdelning inom SKB-föreningen. 1984 upphörde detta samarbete och föreningen Sveriges Rödkulleförening bildades. Arbetet har sedan dess i stort sett inriktats på att öka intresset för rasen i landet. Föreningen har under 1990-talet i samverkan med Jordbruksverket och Svensk Avel samlat och i genbank lagrat sperma från lämpliga handjur. Antalet rödkullor i landet och spermatillgången från olika tjurlinjer bedöms av föreningen nu vara så stort att någon import av västfinsk och västnorsk rödkulla inte längre är aktuell. Föreningen har beslutat att endast djur som är anslutna till officiell härstamningskontroll, vilken för vår del även benämns ”Huvudavdelningen av stambok för Svensk Rödkulla” skall ingå i Riksstambokenför rödkullor.

 

Medlemskontakt sker genom vår medlemstidning ”Rödkullan” vilken utkommer med 4 nr/år samt med vår hemsida

 

 

Identifiering och registrering av djur

 

Identifiering och registrering av djur skall ske enligt de regler som finns i Statens Jordbruks­verks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering avnötkreatur samt de kompletterande regler för härstamningsregistreringoch faderskapsbestämning som gäller för officiell kontroll.

 

Kallelse till årsmöte 2016

 

 

 

 

 

 

Medlemmarna i Sveriges Rödkulleförening kallas härmed till

ordinarie årsmöte lördagen den 21 Maj 2016 kl 17.00

vid Backlundsboende , Vikarbyn, Dalarna.

 

Ärende enligt stadgarna.

 

Lite håll punkter ur programmet.

 

Vi samlas redan Fredag den 20 Maj

Mellan 15-17.00 Inkvartering på Backlund boende i Dalarna, Vikarbyn.

 

Middag

ca18.00 Avelsinformation och "kurs om exteriörbedömning"

Samkväm och koprat.

 

Lördag 21 Maj

Gårdsbesök i Becket- mjölkkor med bla lantraser som Rödkulla, fjällko, Telemarkskor och Dölafe.

Även lantrasfår så som Bohusfår, Gutefår, Gestrikefår. Tabacktorpsfår

Här kan vi kanske träna lite på exteriörbedömning..

Fäbodbesök på Prästbodarnas fäbod.

besök på Gudmunsgården – gårdsmejeri i Västbjörka.

Ca 17.00 Årsmöte

Middag

Samkväm och koprat

 

Söndag 22 Maj

Studiebesök på Svärdsjöhembygdsmuseum.- Rödkullemuseet.

Vi lunchar tillsammans på vägen mot Avesta

Gårdsbesök på Kajsa Markne-, Krylbo

- småbrukare med rödkullor och Gutefår

samt någon till rödkullebesättning i Avesta trakten.

 

Boende

Backlunds boende i Dalarna.

070-7493578, Stora vägen 37, 795 70 Vikarbyn.

Kostnad ca 1500 kr inklusive mat och boende.

Vi samåker i egna bilar.

Bindande anmälan senast 16 Maj!

 

Göran 070-593 66 13 goran.lundstrom@yahoo.se

Louise 070-311 22 03, hundenhettan@gmail.com.

 

VÄLKOMNA!

Copyright © All Rights Reserved - Sveriges Rödkulleförening 2015