Sveriges Rödkulleförening - hjälp oss bevara ett Svenskt kulturarv


Styrelsen

Org.nr. 883202-483

Ordförande: Östen Forslund, Prästvägen 830, 442 91 Romelanda Tel: 0303-223407 och mobil 0703 420784.

e-post: osten.forslund@gunneboslott.se


Vice ordf: Louise Westerberg, Ormön 116, 74296 Gräsö Tel: 070-3112203.

e-post: hundenhettan@gmail.com


Sekreterare: Erika Bränd, Bodarna 39, 790 21 Bjursås Tel: 070-6566039
e-post: erika.brand@bjurslantbruk.com


Ledamot: Eva Lundin, Åkersnäs, 642 96 Malmköping Tel: 070 7102561.

e-post: barrsjo@hotmail.com


Ledamot: John Sollenberg, Yxnäs 30, 343 93 Älmhult. Tel: 0705 645988.

e-post: johniyxnas@live.com


Ledamot: Elizabeth Rydström, Lovö Prästgård, 178 93 Drottningholm Tel: 08-759 04 92,  0736-77 26 55,

e-post elizabeth.rydstrom@gmail.com


Ledamot: Jozef Schimmel, Alumnge-Hagby 237, 740 10 Almunge Tel: 0736-916731, 0174-20205.

e-post: info@hagbygard.se


Styrelsesuppleanter

Suppleant: Tom Rydström, Lovö Prästgård, 178 93 Drottningholm Tel: 08-759 04 92, 070-754 64 45,

e-post: tomrbonde@gmail.com


Suppleant & Vice sekr: Linda Tordsson, Gudmundshem 1, 570 62 Ydre Tel: 0763 170691.

e-post: linda.tordsson@gmail.com


Kassör och medlemsansvarig:

Tillförordnad medlemsansvarig (utanför styrelsen) :

Gustav Larsson, Per Gummessons väg 3, 268 68 Röstånga.

Tel: 0435-77 04 45, 0739-33 17 21

e-post: rognarod1@hotmail.com


Livdjurshänvisning

Kontaktman: John Sollenberg, Yxnäs 30, 343 93 Älmhult. Tel: 072-886 45 73.

e-post: johniyxnas@live.com

Samtal efter kl 21.00 undanbedes.


TIDNINGEN RÖDKULLAN - Redaktion: 

Ansvarig utgivare:Elizabeth Rydström, Lovö Prästgård, 178 93 Drottningholm. tel: 08-759 04 92, 0736-77 26 55,

e-post: elizabeth.rydstrom@gmail.com

Tillförordnad Redaktör: Louise Westerberg, Ormön 116, 74296 Gräsö. 070-3112203.

e-post: hundenhettan@gmail.com


Tidningen kopieras hos  Kph Trycksaksbolaget, Box 1963, 751 49 Uppsala. Tel. 018-781 81 00


Bankkonto: Bankgironummer 5082-0653


Rödkulleföreningens hemsida:

www.rodkullan.se

Hanna Lundkvist, Postboda 131, 815 95 Månkarbo. Tel: 073-927 78 13